Блог


Примусове виконання рішень, як завершальна стадія судового провадження, є невід’ємною частиною дотримання права людини на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку, закріпленого в статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Так статтею 129 Конституції України однією з основних засад здійснення судочинства є обов’язковість судового рішення. Суд ухвалює рішення іменем України і таке рішення є обов’язковим до виконання (ст. 1291). Держава забезпечує виконання с...
09-05-2018 09:05