Отримати ліцензію стане легше?

У верховній Раді України 05 квітня 2018 року зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дозволеної безліцензійної діяльності) номер 8232.

Зазначений законопроект розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення права суб’єктів господарювання на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, у випадку неможливості отримання ліцензії з вини органу ліцензування чи органу, уповноваженого затвердити відповідні ліцензійні умови.

Стимулювати органи ліцензування до розгляду заяв у встановлені строки могло б впровадження у сфері ліцензування принципу мовчазної згоди.

Наразі принцип мовчазної згоди передбачений Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Згідно з цим принципом суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності  без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено. Втім цей закон не поширює дію на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності.

Наразі Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачає, що у видачі ліцензії може бути відмовлено у двох випадках: невідповідність здобувача ліцензійним умовам або виявлення недостовірності даних у поданих підтвердних документах. За відсутності зазначених підстав орган ліцензування зобов′язаний прийняти рішення про видачу ліцензії здобувачу.

Отже застосування зазначеного принципу щодо здобувачів ліцензії, які надали повний комплект документів відповідатиме загальному порядку ліцензування.

Автори законопроекту вважають, що прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дозволеної безліцензійної діяльності)» сприятиме поліпшенню бізнес клімату в країні, допоможе захистити права суб’єктів господарювання та запобігатиме протиправному затягуванню органами ліцензування строків видачі ліцензій.


Електронний суд запрацював у тестовому режимі. За повідомленням прес-служби ДСА України з 22.12.2018 року у всіх місцевих та апеляційних су...
  22 травня 2018 року Верховною Радою України було прийнято в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких закон...
У верховній Раді України 05 квітня 2018 року зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дозвол...
Все ширшими і більш відкритими для українців щороку стають кордони і можливості для відвідування різних країн світу. Не відстає і Україна у ...